Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Curamed (www.curamed.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Curamed betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Curamed.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Curamed berusten bij Curamed. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Curamed is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Curamed, info@curamed.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Curamed geeft Curamed geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Curamed.
Curamed kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Curamed, de onmogelijkheid de website van Curamed te gebruiken, uit de levering van diensten door Curamed of het gebrek aan levering van diensten door Curamed.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Curamed wordt regelmatig bijgewerkt. Curamed behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Curamed te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 9-11-2018.